قوانین و مقررات

لطفا در انتخاب قطعات مطمئن شوید و سپس سفارشتان را کامل کنید
پس از ارسال قطعات درسورت همخوانی نداشتن با خودرو پس گرفته نخواهد شد
اجناسی که دارای ضمانت هستند تا تاریخ ذکر شده اعتبار دارد و چنانچه دچار مشکل شوند سریعا تعویض میگردند

مواردی که شامل گارانتی شمع نمیشود:

 • ترک کاشی بر اثر ورود آب،روغن،رطوبت داخل و خارج
 • خرابی و آسیب براثر انتخاب نامناسب کد حرارتی
 • شکستگی الکترودها بر اثر ضربه ابزارآلات و فیلر غیرتخصصی
 • پایان عمر شمع در اثر کارکرد
 • فرسودگی و از بین رفتن الکترود مثبت یا منفی در اثر کارکرد یا مرغوب نبودن سوخت یا کثیفی محفظه احتراق یا ولتاژ بالا و نامناسب
 • این شمعها مناسب موتورهای استاندارد است و درصورت استفاده روی موتور تقویت شده از بین رفته و مسئولیت خسارات وارده ب موتور خودرو برعهده خریدار است
 • مواردی که شامل گارانتی لنت نمیشوند:
 • خرابی و خط دار بودن دیسک(باعث بوجود آمدن صدا)
 • نامرغوبی دیسک(باعث بوجود آمدن صدا)
 • تاب برداشتن یا لبه دار شدن دیسک(باعث بوجود آمدن صدا و آسیب به لنت)
 • معیوب بودن سیستم ترمز(اعمال آسیب به لنت)
 • تعویض غیرتخصصی( آسیب زدن به لنت و قطعات )